OBRÓT GOSPODARCZY

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców – zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. W zależności od oczekiwań naszych Klientów zajmujemy się również biznesowymi aspektami prowadzonej przez nich działalności.
NIERUCHOMOŚCI

W ramach Kancelarii specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami, obsługi inwestycji budowlanych oraz reprywatyzacji mienia.
PRAWO KARNE, KARNE GOSPODARCZE I SKARBOWE

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w obronie klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

przycisk-czytaj-wiecej

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Zajmujemy się reprezentacją Klientów w toku postępowań, przed organami  administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

przycisk-czytaj-wiecej

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ARBITRAŻOWE I EGZEKUCYJNE

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych. Uczestniczymy również w arbitrażu zarówno krajowym jak i międzynarodowym prowadzonym pod regulaminami większości instytucji arbitrażowych.
PRAWO I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH

Zajmujemy się reprezentacją Klientów w toku postępowań, przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
PRAWO I POSTĘPOWANIE PODATKOWE

przycisk-czytaj-wiecej