Due diligence (audyt prawny)

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu pełnego audytu prawnego nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Zajmujemy się szczegółową weryfikacją dokumentacji, przygotowaniem niezbędnych analiz prawnych. Przygotowane przez nas raporty pozwalają na prawidłową ocenę stopnia ryzyka po stronie inwestora, jednocześnie mogą służyć właścicielowi do wprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych. Proponujemy naszym Klientom praktyczne rozwiązania, które mają prowadzić do realizacji ich celów gospodarczych oraz doprowadzą do stanu zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.