Postępowanie egzekucyjne

 

Najczęściej samo zwycięstwo w procesie sądowym lub pozasądowym, w wyniku którego wydane zostaje orzeczenie, albo zawarta jest ugoda, nie jest wystarczające do właściwej ochrony praw strony.

Kancelaria Tyniec Kostrz i Wspólnicy zajmuje się kompleksową obsługą na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego. Duże doświadczenie w windykacji należności oraz aktywna współpraca z komornikami pozytywnie wpływa na stopień zaspokojenia reprezentowanych przez nas wierzycieli. Z drugiej strony, dobra znajomość prawa, jak również stosowanych oraz sprawdzonych w praktyce mechanizmów ochrony dłużników przed wszelakimi bezprawnymi działaniami windykatorów powoduje, że nasi Klienci posiadający zobowiązania wobec osób trzecich mogą liczyć na profesjonalną i skuteczną pomoc prawną.