Prawo budowlane

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa budowlanego. Zespół naszych prawników oferuje przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym m.in. umowy o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, o sporządzenie i wykonanie projektu architektonicznego.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami administracji w celu uzyskania decyzji pozwalających na prowadzenie inwestycji budowlanych, w uzyskiwaniu wymaganych koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej, związanych z procesem budowlanym, świadczymy pomoc prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oferujemy pomoc prawną dla wykonawców robót budowlanych, deweloperów, doradztwo prawne dla zarządców nieruchomości, pośredników, architektów oraz geodetów.