Prawo energetyczne

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotom zaangażowanym w przedsięwzięcia wymagające wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa energetycznego. Nasze działania skierowane są na kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności, występowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki, Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oferujemy przygotowywanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne, analiz umów przyłączeniowych, negocjacji umów z dostawcami rozwiązań technicznych lub surowców, analizy umów przebudowy linii energetycznych. Doradzamy w procesach prywatyzacji i przejęć podmiotów z branży energetycznej. Przygotowujemy również analizy prawne i świadczymy pomoc w transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach, przejęciach oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych.