Prawo handlowe

Występujemy w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami oraz w sporach pomiędzy organami spółek. Przygotowujemy i wdrażamy zmiany umów, statutów itp. Tworzymy regulaminy zarządów i rad nadzorczych, przygotowujemy i obsługujemy zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia organów spółek.

Zapewniamy fachowe doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Bierzemy udział w spotkaniach i negocjacjach z kontrahentami biznesowymi, sporządzamy i opiniujemy umowy, starając się maksymalnie zabezpieczyć interesy naszych klientów, stosując przy tym innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które optymalizują koszty i minimalizują ryzyko wystąpienia sporów sądowych. Sporządzamy opinie prawne, umowy przedwstępne oraz wszelkie pisma związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy. Udzielmy wsparcia prawnego przy uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń.

Kancelaria prowadzi zindywidualizowane doradztwo administracyjno – strategiczne na każdym etapie procesów inwestycyjnych obsługiwanych w różnych branżach zarówno w kraju jak i za granicą. Proponujemy kreatywne i optymalne rozwiązania, analizując każdy problem prawny interdyscyplinarnie.

Świadczymy usługi w zakresie zastępstwa prawnego przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.