TKiW TAX oferuje Państwu usługi doradztwa podatkowego w następujących obszarach:

  • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych,
  • pomoc w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, w tym przede wszystkim opiniowanie umów i projektów gospodarczych, w zakresie ich skutków podatkowych,
  • przygotowania optymalizacji oraz planowania podatkowego transakcji,
  • opracowanie modelu korzystnej podatkowo restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych,
  • świadczenie bieżącego doradztwa w zakresie prawa podatkowego, w tym regulacji UE.