Prawo karne, karne gospodarcze i skarbowe

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w obronie klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Możemy pochwalić się sukcesami w wielu postępowaniach, w których występujemy w charakterze obrońcy. Już na etapie postępowania przygotowawczego, dużą uwagę poświęcamy zwalczaniu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zaskarżaniu postanowień o tymczasowym areszcie w sytuacji, gdy został już orzeczony.

Reprezentujemy także pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz występujemy w roli oskarżycieli posiłkowych, prywatnych, a także powodów cywilnych.