Prawo pracy

W sprawach pracowniczych reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników. Zajmujemy się roszczeniami z tytułu zaległego wynagrodzenia, mobbingu i dyskryminacji, jak również restrukturyzacją i przenoszeniem zakładów pracy, a także problemami z obsługą pracowników zagranicznych.