Prawo upadłościowe i naprawcze

Od wielu lat prawnicy Kancelarii pomagają zarówno wierzycielom jak i dłużnikom w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.  Partnerzy Grzegorz Tyniec i Aleksandra Kostrz są czynnymi syndykami postępowań upadłościowych. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują w doradzaniu klientom w okresie upadłości i likwidacji oraz reprezentując strony w toku postępowania upadłościowego.

Zajmujemy się m.in. przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości układowej i likwidacyjnej, przygotowaniu propozycji układowych czy zaskarżeniu czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Kancelaria może pochwalić się skutecznym przeprowadzeniem wielu postępowań układowych.