Prawo własności intelektualnej

Prawnicy Kancelarii posiadają rozległą i niezbędną, na szybko rozwijającym się rynku mediów, wiedzę z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Specjaliści w tej dziedzinie udzielają porad prawnych i reprezentują klientów w takich obszarach jak: prawo autorskie w Internecie, prawo prasowe, ochrona praw autorskich, prawa pokrewne, prawo autorskie osobiste i majątkowe, prawa autorskie zależne.

Kancelaria świadczy w tym zakresie szeroki wachlarz usług prawnych polegających mi.in. na sporządzaniu opinii, udzielaniu wsparcia merytorycznego przy projektowaniu umów i negocjacjach, prowadzeniu spraw sądowych o ochronę majątkową i niemajątkową dóbr osobistych, wizerunku oraz dobrego imienia, a także o odszkodowania za naruszanie praw autorskich i pokrewnych.

Prezentujemy strategiczne podejście, uwzględniające rolę dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwach, które pozwala nam wybierać właściwe rozwiązania dla klientów. Dokonujemy analizy ryzyka wkroczenia przez klienta w zakres ochrony cudzych praw własności intelektualnej. Oceniamy planowane działania marketingowe w świetle prawa  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sporządzamy regulaminy akcji promocyjnych i reklamowych, jak również dokonujemy oceny prawnej bieżących projektów, mających na celu promocję.