Prawo własności przemysłowej

Jednym z obszarów naszej działalności jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu uzyskiwania, zachowywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności do: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, nazw handlowych oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, które niejednokrotnie tworzą niezmiernie wartościową część przedsiębiorstwa.

Nasi prawnicy opracowują opinie prawne oraz umowy z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności umowy obejmujące zbycie praw, umów licencyjnych, korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych, a także regulaminy znaków towarowych i inne. Przeprowadzamy efektywne audyty praw własności przemysłowej oraz prowadzimy poszukiwania w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej.

Przygotowujemy zgłoszenia rejestracyjne znaków towarowych i wzorów przemysłowych zarówno w procedurach polskich, międzynarodowych jak i wspólnotowych.