Reprywatyzacja

Kancelaria z powodzeniem prowadzi postępowania, które mają na celu odzyskanie utraconego mienia. Zajmujemy się zarówno sprawami, które dotyczą reformy rolnej, majątków opuszczonych i porzuconych, nacjonalizacji przemysłu, wywłaszczeń, mienia zabużańskiego, gruntów warszawskich jak i mienia utraconego przez ofiary Holocaustu. Kancelaria na stałe współpracuje z liderem w tym zakresie – Kancelarią Klein, Solomon & Urbach , LLC z siedzibą w Nowym Jorku.