Obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności sporządza i opiniuje uchwały, zarządzenia i inne akty wydawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, sporządza opinie prawne z zakresu materialnego prawa administracyjnego (prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo rolne, prawo ochrony środowiska i inne), sporządza i opiniuje umowy, porozumienia i inne czynności prawne dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentuje przed sądami i organami administracji publicznej. Oferujemy również obsługę gminnych jednostek organizacyjnych.