Sprawy administracyjne

Kancelaria koncentruje się na przekazywaniu swoim Klientom pełnej informacji o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa administracyjnego oraz doradza w zakresie wyboru procedury w celu ich dochodzenia lub realizacji.

Przygotowujemy opinie z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.