Sprawy cywilne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w tym m. in. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o ochronę własności i posiadania, o stwierdzenie nabycia spadku, o ochronę dóbr osobistych, o dział spadku i o zachowek. Prowadząc postępowania kładziemy nacisk na zabezpieczenie interesów Klienta, proponując odpowiednią strategię i kierunek działania.