Tworzenie i obsługa spółek

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego –  na wszystkich etapach ich działalności. Doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedniej do charakteru i celu działalności, przy szczególnym uwzględnieniu perspektyw jej rozwoju. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do powstania i rejestracji podmiotu tj. umowy, statuty, formularze rejestrowe, zgłoszenia do odpowiednich organów a następnie przeprowadzamy przez cały proces aż do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numeru NIP i Regon. Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną działalności spółek poprzez stały merytoryczny nadzór nad podejmowanymi przez spółkę czynnościami prawnymi, przygotowywaniem i nadzorowaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, dokonywaniem wszelkich zmian w spółce – m. in. zmian w organach zarządu i nadzoru, w wysokości kapitału zakładowego, w aktach założycielskich a także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zawieranych przez spółkę kontraktów. Kancelaria ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu złożonych procesów przekształcenia, łączenia i podziału spółek a także procesów ich restrukturyzacji i likwidacji.