Ukraina jest jednym z sąsiadów, a tym samym jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Kancelaria Tyniec Kostrz i Wspólnicy, uczestnicząc w wielu transakcjach oraz wspólnych przedsięwzięciach przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, zdobyła doświadczenie niezbędne do wsparcia przedsiębiorstw rozpoczynających lub przygotowujące się do rozpoczęcia działalności w tych krajach.

Nasi prawnicy współpracując z prawnikami ukraińskimi udzielają pomocy prawnej w pełnym zakresie spraw dotyczących rozpoczęcia i  prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Zakładamy oraz obsługujemy spółki prawa ukraińskiego, organizujemy transakcje zakupu przedsiębiorstw na Ukrainie, przygotowujemy kompleksowy audyt prawny spółek (due diligence), uwzględniając również aspekty międzynarodowego prawa podatkowego. Jednocześnie reprezentujemy Klientów przed sądami i urzędami państwowymi, a także pomagamy w uzyskiwaniu odpowiednich licencji i zezwoleń dla realizowanych inwestycji.

 Serdecznie zapraszamy do współpracy.

English Version eng

Українська версія ukr

русская версия rus