a_kostrz

Aleksandra Kostrz
partner

Specjalizacja: Radca prawny oraz syndyk licencjonowany. Współzałożyciel Kancelarii Tyniec, Kostrz i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym, prawie zamówień publicznych oraz prawie spółdzielczym. W kancelarii odpowiedzialna za reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, a także postępowaniach upadłościowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesów inwestycyjnych, zarządzania i obrotu nieruchomościami. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Pozazawodowo: interesuje się fotografią, podróżami oraz kuchnią śródziemnomorską.