mec marek szarzynski

Marek Szarzyński
radca prawny

Specjalista w dziedzinie prawie konkurencji i prawa konsumenckiego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, działalności komunalnej, umów inwestycyjnych oraz prawa zobowiązań – ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie konsumenckim oraz obsługi jednostek kultury.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Był również stypendystą Uniwersytetu w Wiedniu w ramach programu „Schwerpunktzone”. Uczestniczył w licznych seminariach organizowanych m.in. przez Bundeskartellamt, Verbraucherschutzverein, Stiftung Warentest, a także Departament of Justice i Federal Trade Commission USA oraz Europejski Instytut Prawa Administracyjnego.

W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Krakowie.

Od lat prowadzi wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych, m. in. w ramach Podyplomowego Studium dla Sędziów oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN, studiów Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji UW. Prowadzi również szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i w Warszawie z zakresu ochrony konkurencji i ochrony konsumentów.

Jest autorem komentarzy dla wydawnictwa LEXIS-NEXIS z zakresu ochrony konsumentów w branży turystycznej i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zainteresowania: historia, militaria.