Martyna Pietraś
aplikant radcowski

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w Sekcji Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Pracę magisterską z zakresu prawa pracy obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Barana.

Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem WIOSNA. Obecnie współpracownik Działu Prawnego tego Stowarzyszenia. Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych pozostają zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego, prawa pracy oraz prawnych aspektów wolontariatu.

Posługuje się językiem angielskim.

Pozazawodowo: interesuje się literaturą kryminalną, architekturą oraz muzyką filmową.