pawel.tyniec

Paweł Tyniec
partner

Specjalizacja: Adwokat. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie autorskim oraz prawie IT. Posiada szerokie świadczenie w zakresie sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa internetowego. W Kancelarii odpowiedzialny za dział korporacyjny oraz przygotowanie analiz dotyczących sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstw. Posługuje się językiem angielskim.

Pozazawodowo: motocyklista, zapalony żeglarz, fan literatury historycznej i podróżniczej.