xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
poniedziałek piątek - 9:00 - 18:00
31-428, Kraków,ul. Bolesława Chrobrego 41/C

Obrót gospodarczy

 Powrót do specjalizacji

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców – zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. W zależności od oczekiwań naszych Klientów zajmujemy się również biznesowymi aspektami prowadzonej przez nich działalności.

Tworzenie i obsługa spółek

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego –  na wszystkich etapach ich

działalności. Doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedniej do charakteru i celu działalności, przy szczególnym uwzględnieniu perspektyw jej rozwoju.

Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do powstania i rejestracji podmiotu tj. umowy, statuty, formularze rejestrowe, zgłoszenia do odpowiednich organów a następnie przeprowadzamy przez cały proces aż do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numeru NIP i Regon.

Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną działalności spółek poprzez stały merytoryczny nadzór nad podejmowanymi przez spółkę czynnościami prawnymi, przygotowywaniem i nadzorowaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, dokonywaniem wszelkich zmian w spółce – m. in. zmian w organach zarządu i nadzoru, w wysokości kapitału zakładowego, w aktach założycielskich a także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zawieranych przez spółkę kontraktów.

Kancelaria ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu złożonych procesów przekształcenia, łączenia i podziału spółek a także procesów ich restrukturyzacji i likwidacji.

Prawo handlowe

 

Występujemy w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami oraz w sporach pomiędzy organami spółek. Przygotowujemy i wdrażamy zmiany umów, statutów itp. Tworzymy regulaminy zarządów i rad nadzorczych, przygotowujemy i obsługujemy zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia organów spółek.

Zapewniamy fachowe doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Bierzemy udział w spotkaniach i negocjacjach z kontrahentami biznesowymi, sporządzamy i opiniujemy umowy, starając się

maksymalnie zabezpieczyć interesy naszych klientów, stosując przy tym innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które optymalizują koszty i minimalizują ryzyko wystąpienia sporów sądowych. Sporządzamy opinie prawne, umowy przedwstępne oraz wszelkie pisma związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy. Udzielmy wsparcia prawnego przy uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń.

Kancelaria prowadzi zindywidualizowane doradztwo administracyjno – strategiczne na każdym etapie procesów inwestycyjnych obsługiwanych w różnych branżach zarówno w kraju jak i za granicą. Proponujemy kreatywne i optymalne rozwiązania, analizując każdy problem prawny interdyscyplinarnie.

Świadczymy usługi w zakresie zastępstwa prawnego przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

 

Prawo antymonopolowe

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego –  na wszystkich etapach ich

Doradzamy we wszystkich obszarach polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach antymonopolowych przed UOKiK oraz sądami powszechnymi.

Zajmujemy się sprawami z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców, pomocy publicznej oraz zbiorowych interesów konsumentów.

Prawo nowych technologii, prawo IT

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego przy wdrażaniu projektów opartych o zastosowanie nowych technologii. Przygotowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy, których przedmiotem jest wdrożenie systemów informatycznych, dostawa i instalacja oprogramowania, sprzętu informatycznego, świadczenie usług serwisowych, a także tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych. Doradzamy przy sporządzeniu bądź wyborze umów licencyjnych, a także umów outsourcingu informatycznego (w tym cloud computing). Każdy klient jest traktowany przez nas indywidualnie, dostosowujemy standardowe systemy do specyficznych potrzeb.

Tworzymy i opiniujemy regulaminy sklepów internetowych o zasięgu krajowym i globalnym. Opracowujemy polityki ochrony prywatności, cookies i danych osobowych a także instrukcje zarządzania systemem informatycznym. Przygotowujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz opinie prawne i audyty z zakresu ochrony danych osobowych. Doradzamy naszym klientom, w przygotowaniu wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (np. rejestracja, zmiana, aktualizacja zbioru danych osobowych), reprezentujemy w postępowaniach przed GIODO. Prowadzimy również postępowania cywilne i karne związane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Nasi prawnicy posiadają ponadto dogłębną wiedze w zakresie prawa własności intelektualnej w branży IT – znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie, domeny internetowe – co pozwala na kompleksowa obsługę podmiotów działających w branży informatycznej. Tworzymy umowy i prowadzimy spory sądowe których przedmiotem są prawa własności intelektualnej w branży IT.

Prawo własności intelektualnej

Prawnicy Kancelarii posiadają rozległą i niezbędną, na szybko rozwijającym się rynku mediów, wiedzę z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Specjaliści w tej dziedzinie udzielają porad prawnych i reprezentują klientów w takich obszarach jak: prawo autorskie w Internecie, prawo prasowe, ochrona praw autorskich, prawa pokrewne, prawo autorskie osobiste i majątkowe, prawa autorskie zależne.

Kancelaria świadczy w tym zakresie szeroki wachlarz usług prawnych polegających mi.in. na sporządzaniu opinii, udzielaniu wsparcia merytorycznego przy projektowaniu umów i negocjacjach, prowadzeniu spraw sądowych o ochronę majątkową i niemajątkową dóbr osobistych, wizerunku oraz dobrego imienia, a także o odszkodowania za naruszanie praw autorskich i pokrewnych.

Prezentujemy strategiczne podejście, uwzględniające rolę dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwach, które pozwala nam wybierać właściwe rozwiązania dla klientów. Dokonujemy analizy ryzyka wkroczenia przez klienta w zakres ochrony cudzych praw własności intelektualnej. Oceniamy planowane działania marketingowe w świetle prawa  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sporządzamy regulaminy akcji promocyjnych i reklamowych, jak również dokonujemy oceny prawnej bieżących projektów, mających na celu promocję.

Prawo własności przemysłowej

Jednym z obszarów naszej działalności jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu uzyskiwania, zachowywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności do: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, nazw handlowych oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, które niejednokrotnie tworzą niezmiernie wartościową część przedsiębiorstwa.

Nasi prawnicy opracowują opinie prawne oraz umowy z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności umowy obejmujące zbycie praw, umów licencyjnych, korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych, a także regulaminy znaków towarowych i inne. Przeprowadzamy efektywne audyty praw własności przemysłowej oraz prowadzimy poszukiwania w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej.

Przygotowujemy zgłoszenia rejestracyjne znaków towarowych i wzorów przemysłowych zarówno w procedurach polskich, międzynarodowych jak i wspólnotowych.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kancelaria prowadzi obsługę prawną inwestycji, polegających na sprzedaży oraz zakupie akcji (w tym również

w obrocie publicznych) lub udziałów, jak również przedsiębiorstw poprzez ich zakup lub połączenie z

 

nabywcą. TKiW doradza zarówno w typowych procesach fuzji i przejęć, jak również w ramach transakcji nabycia przedsiębiorstwa w toku postępowań upadłościowych oraz procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

TKiW oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie projektów M&A , w tym w zakresie planowania podatkowego.

 Powrót do specjalizacji

 

Instytucja adwokata jest gwarancją demokratycznego rozwoju społeczeństwa oraz wolności osobistej człowieka.
Bacaraci

 
 

Dane firmy

TKIW Paweł Tyniec i Wspólnicy Spółka Komandytowa

31-428 Kraków
ul. Bolesława Chrobrego 41/C

Kontakt

tel. +48 12 294 14 41
tel. +48 12 294 14 45
fax: +48 12 294 14 46

e-mail: kancelaria (@) tkiw.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.