xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
poniedziałek piątek - 9:00 - 18:00
31-428, Kraków,ul. Bolesława Chrobrego 41/C

Prawo i postępowanie w sprawach administracyjnych

 Powrót do specjalizacji

Zajmujemy się reprezentacją Klientów w toku postępowań, przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.


Sprawy administracyjne

Kancelaria koncentruje się na przekazywaniu swoim Klientom pełnej informacji o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa administracyjnego oraz doradza w zakresie wyboru procedury w celu ich dochodzenia lub realizacji.

Przygotowujemy opinie z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności sporządza i opiniuje uchwały, zarządzenia i inne akty wydawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, sporządza opinie prawne z zakresu materialnego prawa administracyjnego (prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo rolne, prawo ochrony środowiska i inne), sporządza i opiniuje umowy, porozumienia i inne czynności prawne dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentuje przed sądami i organami administracji publicznej. Oferujemy również obsługę gminnych jednostek organizacyjnych.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych na każdym etapie procesu udzielania zamówienia. Nasza oferta skierowana jest zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

Dla zamawiających oferujemy wsparcie przy przygotowaniu procedur udzielania zamówień publicznych,  pomoc prawną na każdym etapie procesu udzielania zamówienia, przygotowanie wszelkiej dokumentacji

 

przetargowej: SIWZ, ofert, umów, pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu

warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wsparcie przy weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak również złożonych ofert. W zakresie naszych usług leży również sporządzanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji, sporządzanie odpowiedzi na odwołania, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Obsługa prawna dla wykonawców polega na pomocy w uzyskaniu zamówienia, dbałość o obronę interesów klienta, opracowanie strategii działania i profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego. Nasze usługi skoncentrowane są na doradztwie przy przygotowywaniu oferty, w szczególności zaś na weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu, postanowień SIWZ, sporządzaniu pism do zamawiającego, zapytań i wniosków, jak również na sporządzaniu umów, kontroli poprawności ofert konkurencyjnych, sporządzaniu odwołań i przystąpień oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Prawo energetyczne

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotom zaangażowanym w przedsięwzięcia wymagające wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa energetycznego. Nasze działania skierowane są na kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności, występowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki, Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oferujemy przygotowywanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne, analiz umów przyłączeniowych, negocjacji umów z dostawcami rozwiązań technicznych lub surowców, analizy umów przebudowy linii energetycznych. Doradzamy w procesach prywatyzacji i przejęć podmiotów z branży energetycznej. Przygotowujemy również analizy prawne i świadczymy pomoc w transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach, przejęciach oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych.

 Powrót do specjalizacji

 

Człowiek ostrzeżony jest człowiekiem na wpół uratowanym.
Przysłowie sycylijskie

Dane firmy

TKIW Paweł Tyniec i Wspólnicy Spółka Komandytowa

31-428 Kraków
ul. Bolesława Chrobrego 41/C

Kontakt

tel. +48 12 294 14 41
tel. +48 12 294 14 45
fax: +48 12 294 14 46

e-mail: kancelaria (@) tkiw.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.