Joanna Pełdiak

Adwokat

W 2015 roku ukończyła dzienne studia magisterskiej na kierunku prawo w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Przygotowała i obroniła pracę magisterską z zakresu nowelizacji postępowania karnego. Od października 2015 roku jest uczestnikiem dziennych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w katedrze prawa cywilnego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu zobowiązań.

W 2020 roku zdała egzamin adwokacki.

Dotychczas doświadczenie zdobywała między innymi w Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie (Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji), w kancelarii adwokackiej w Rzeszowie oraz w Studenckim Biurze Porad Prawnych. Posługuje się językiem angielskim.

Pozazawodowo: do jej zainteresowań należą literatura piękna, muzyka klasyczna i jazz, zagadnienia bioetyczne

Publikacje: The right to reside within the territory of another Member State of the EU – the Polish perspective [w:] red. M. Kędzior, Europeanization of national legal orders form comapartive perspective, Rzeszów – Przemyśl 2015